Wójt Gminy – mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Ukończona SGGW, mgr inż. rolnictwa. Zatrudniony w Urzędzie Gminy Góra św. Małgorzaty od 1 stycznia 1991r.
Na stanowisku Wójta Gminy od 15 lipca 1994 r.

Sekretarz Gminy – mgr. inż. Michał Czekalski

Ukończył SGGW w Warszawie oraz Politechnikę Łódzką. Zatrudniony w Urzędzie Gminy Góra św. Małgorzaty od 1 grudnia 1998r.
Na stanowisku Sekretarza od 24 marca 2006r.

Skarbnik Gminy – Teresa Kaźmierczak

Ukończone Studium Finansów. Zatrudniona w Urzędzie Gminy Góra św. Małgorzaty od 1 grudnia 1969 r.
Na stanowisku Skarbnika Gminy od 1 lipca 1990 r.

RADA GMINY

Radni Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty 

(kadencji 2014 – 2018)


Przewodniczący Rady Gminy – mgr Przemysław Grabarczyk

 1. Bagrowski Stanisław  – radny

2. Błaszczyk Marek – radny

3. Florczak Stanisław – radny

4. Góra Bogdan – radny

5. Grzelak Tadeusz  – radny

6. Jatczak Paweł   – radny

7. Jeziorska Aneta   – radna

8. Koszański Zdzisław – radny

9. Kuleczko Maria – radna

10.Kusztelak Michał – radny

11.                                – radny

12.Szewczyk Adam – radny

13.Szurgot Dariusz  – radny

14.Wicińska Edyta – radna

KOMISJE RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Radny Grzelak Tadeusz
Z-ca przewodniczącego Radny Szewczyk Adam
Członek Radny Florczak Stanisław
Członek Radny Góra Bogdan
Członek


Komisja ds. Budżetu

Przewodniczący Radna Wicińska Edyta
Z-ca przewodniczącego Radny Jatczak Paweł
Członek Radny Błaszczyk Marek

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Radny Bagrowski Stanisław
Z-ca przewodniczącego Radna Jeziorska Aneta
Członek Radny Kusztelak Michał

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa

Przewodniczący Radna Kuleczko Maria
Z-ca przewodniczącego Radny Koszański Zdzisław
Członek Radny Szurgot Dariusz