Wykaz sołectw i sołtysów z terenu gminy Góra Św. Małgorzaty

1. Szewczyk Adam  zam. Ambrożew 36  tel. 507 679 158

– sołectwo Ambrożew .

2. Szewczyk Maria  zam. Kosiorów 4  tel. 510 115 094

– sołectwo Bogdańczew.

3. Błaszczyk Marek  zam. Bryski 53 tel.663 431 156

– sołectwo Bryski.

4. Walczak Andrzej zam. Bryski – Kolonia 32 tel. 724 799 804

– sołectwo Bryski – Kolonia.

5. Kiciński Tomasz zam. Głupiejew 5 tel. 785 622 590

– sołectwo Czarnopole.

6. Oleska Jolanta zam. Stary Gaj 14 tel. 733 680 352

– sołectwo Nowy Gaj.

7. Jaworowska Elżbieta zam. Góra Św. Małgorzaty 80 tel.509 535 184

– sołectwo Góra Św. Małgorzaty.

8. Mysłowski Tomasz zam. Karsznice 64 tel. 609 331 934

– sołectwo Karsznice.

9. Olejniczak Rafał zam. Kosin 14 tel. 663 613 369

– sołectwo Kosin.

10. Bąkowicz Miłosz zam. Marynki 24 tel. 667 975 641

– sołectwo Marynki.

11. Banaszczyk Halina zam. Mętlew 23 tel. 691 571 896

– sołectwo Mętlew.

12. Barylski Andrzej zam . Moraków 18 tel. 502 473 256

– sołectwo Moraków.

13.Piotrowska Monika zam. Orszewice 39 tel. 505 333 270

– sołectwo Orszewice.

14. Szczech Emilia zam. Podgórzyce 9 tel. 782 584 421 

– sołectwo Podgórzyce.

15. Olczak Radosław zam. Rogulice 9 tel.

– sołectwo Rogulice.

16. Kubiak  Karolina zam. Sługi 43 tel. 607 942 377

– sołectwo Sługi.

17. Czerwińska Stanisława zam. Stawy 18 tel. (024) 722 06 41

– sołectwo Stawy.

18. Kubas Anna zam. Tum 95 tel. (024) 722 05 25

– sołectwo Tum.

19. Bagrowski Stanisław zam. Witaszewice 61 tel. 600 633 212

– sołectwo Witaszewice.

20. Koszański Zdzisław zam. Zagaj 11 tel. 727 293 454

– sołectwo Zagaj.