Stawki podatków i opłat na rok 2012 rok

W dniu 30 listopada 2011 roku na Sesji Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty ustalono stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania należności podatkowych w 2012 roku.

 1. Uchwała Nr 56/XII/2011 w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu zboża przyjmowanego jako podstawa obliczenia stawki podatku rolnego – obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 74,18zł za 1dt do kwoty 45 zł za 1dt
 2.  Uchwała Nr 55/XII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalono następujące stawki podatkowe:
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

–   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie-200 zł,

 –  powyżej 5,5 tony do 9  ton włącznie-220 zł,

 –  powyżej 9 ton do 12 ton włącznie-320 zł,

 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu   i rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli                                                                                                                                                                                                  
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ( W  TONACH )

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

NIE  MNIEJ NIŻ MNIEJ NIŻ OŚ JEZDNA (OSIE) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM  LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

DWIE  OSIE

12

13

346,00

400,00

13

14

360,00

500,00

14

15

410,00

600,00

15

 

600,00

1600,00

TRZY OSIE

12

17

600,00

700,00

17

19

700,00

800,00

19

21

800,00

900,00

21

23

900,00

1200,00

23

25

1200,00

1800,00

25

 

1200,00

2200,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

900,00

1000,00

25

27

              1000,00

1500,00

27

29

1200,00

1800,00

29

31

1900,00

2600,00

31

 

2200,00

2780,00

                                                                                                     

 • od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1200,00 zł
  • od ciągników siodłowych lub balastowych,  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wg poniższej tabeli
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:CIĄGNIK  SIODŁOWY + NACZEPA, CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA ( W TONACH) STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
 

NIE MNIEJ NIŻ

 

MNIEJ NIŻ

OŚ JEZDNA (OSIE) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

DWIE OSIE

12

18

1200,00

1300,00

18

25

1300,00

1400,00

25

31

1400,00

1500,00

31

 

1480,00

2150,00

TRZY OSIE (I WIĘCEJ)

12

40

1600,00

2000,00

40

 

1800,00

2660,00

 

 • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 500,00 zł
 • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wg poniższej tabeli;
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA  ZESPOŁU POJAZDÓW: NACZEPA/ PRZYCZEPA+ POJAZD SILNIKOWY     (W TONACH )

 

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

 

NIE MNIEJ NIŻ

 

MNIEJ NIŻ

OŚ JEZDNA ( OSIE ) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

 

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

JEDNA OŚ

12

18

500,00

600,00

18

25

600,00

700,00

25

 

700,00

800,00

DWIE OSIE

12

28

800,00

1000,00

28

33

900,00

1100,00

33

38

1000,00

1400,00

38

 

1200,00

2100,00

TRZY OSIE (I WIĘCEJ)

12

38

900,00

1300,00

38

 

1100,00

2000,00

 • od autobusów, zależności od liczby miejsc do siedzenia;

     a) mniejszej niż 30 miejsc –  1700,00 zł

     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –   2150,00 zł

3. Uchwała Nr 54/XII/2011 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży  na terenie Gminy:  

 • ze straganu od 1metra bieżącego powierzchni w kwocie 8,00zł
 • z pozostałych w kwocie 18,00zł

4. Uchwała Nr 53/XII/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, ustalono stawki:

 • od budynków mieszkalnych-od 1 m kw. powierzchni użytkowej 0,31 zł, od budynków  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- od 1 m kw. powierzchni użytkowej -15,30 zł, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,40 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych-od 1 m kw. powierzchni użytkowej zł 4,19, od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-3,76 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- od 1 m kw. powierzchni 0,64 zł, gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne- od 1 ha powierzchni 4,00 zł, od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-0,05 od 1 m kw. powierzchni
 • od budowli- 2 % ich wartości