Uchwała Nr 81 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan część I.pdf

Plan część II.pdf

Plan część III.pdf

Prognoza część I.pdf

Prognoza część II.pdf