Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty

Stowarzyszenie powstało w roku 1995 w celu uczczenia 850-lecia istnienia miejscowości Góra Św. Małgorzaty, z inicjatywy ks. Mirosława Jagiełły, proboszcza parafii w Andrzejowie. Ks. Mirosław Jagiełło pochodzi z Góry Św. Małgorzaty, jest absolwentem tutejszej szkoły podstawowej. Na pierwszym zebraniu powierzono mu funkcję prezesa, którą pełni do chwili obecnej.

Stowarzyszenie – jako organizacja społeczna, ma na celu, poprzez działalność swoich członków, uczcić 850-lecie Parafii Rzymsko-katolickiej Góra Św. Małgorzaty, popularyzować przeszłość Parafii, wiedzę historyczną, tradycje kultywowane na terenie parafii, przyczyniać się do jej rozwoju kulturalnego (§ 6 Statutu Stowarzyszenia).

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się dwa razy w roku, w ostatnią niedzielę kwietnia i listopada. Na spotkaniach tych prezentowane są różne materiały związane z historią naszego regionu. Dotychczas wygłoszono referaty na poniższe tematy:

 • Historia szkół na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty.
 • Historia szkół na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty.
 • Historia wsi Góra Św. Małgorzaty i genealogia rodzin począwszy od aktu uwłaszczeniowego.
 • Rzemiosło i przetwórstwo w gminie Góra Św. Małgorzaty.
 • Działania wojenne we wrześniu 1939 roku na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty.
 • Cmentarze w Tumie i w Górze Św. Małgorzaty.
 • Budowa geologiczna wzgórza w Górze Św. Małgorzaty.
 • Przemiany własnościowe na wsi polskiej.
 • Historia tajnego cmentarza NKWD Charkowie.
 • Wspomnienia z lat szkolnych ks. Władysława Janczaka TJ.
 • Historia Łodzi fabrycznej – odczyt oraz wycieczka do Rezydencji Księży Młyn w Łodzi
 • Kolekcjonerstwo jako pożyteczne hobby.
 • Historia Tumu-jako prastarej Łęczycy.
 • Prezentacja dorobku poetyckiego Jadwigi Wewiórskiej, mieszkanki Podgórzyc.
 • Fauna i flora Antarktydy.

 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty 99-122, telefon: (0-24) 38 92 408, e-mail: spgoram@wp.pl, Stanisław Wiciński – Wiceprezes Stowarzyszenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze spotkania.