Biblioteka gminna

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Świętej Małgorzaty obsługuje obszar 20 miejscowości liczący 9.042 hektarów zamieszkałych przez 4.950 mieszkańców.

Biblioteka istnieje od 1959 r. Początkowo mieściła się w dawnym Domu Ludowym, następnie w domu parafialnym, dopiero 14 października 1984 r. została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. Sytuacja biblioteki zmieniła się na korzyść co między innymi potwierdzają to zapisy w dzienniku biblioteki i sprawozdanie: zwiększona liczba czytelników, wypożyczeń literatury i podręczników, możliwość organizowania różnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami.

W 1993 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie, które służy jako wypożyczalnia i czytelnia.

Gminna biblioteka współpracuje ze Szkołami Podstawowymi z Góry Świętej Małgorzaty i Sługach, Gimnazjum, Przedszkolem. Corocznie odbywają się wycieczki do biblioteki, gdzie każdy przedszkolak zostaje pasowany na czytelnika. Organizowane są różne konkursy i wystawki.

W naszej bibliotece młodzież może uzupełnić poziom wiedzy z różnych dziedzin, a pomaga jej w tym m.in. biblioteka, która stara się w miarę posiadanego budżetu uzupełnić zbiory biblioteczne o poszukiwaną literaturę.

Obecnie możemy służyć pomocą następującymi najbardziej poszukiwanymi pozycjami, a są to m.in.: ” Handel i Finanse Międzynarodowe”, „Elementarne zagadnienia ekonomii”, „Makroekonomia”, „Ekonomia Tom 1 i Tom 2″, ” Marketing”, „Encyklopedia pedagogiki”, „Wprowadzenie do psychologii”, „Sztuka elektroniki”, „Historia najnowsza Świata i Polski 1939-1999”, „Geografia regionalna Polski”, „Geografia od A do Z”, „Literatura Polski” itp.

Biblioteka gminna jest miejscem, w którym spotykają się czytelnicy w różnym wieku o odmiennych zainteresowaniach. Biblioteka nasza stara się wyjść naprzeciw ich potrzebom i zaspokoić ich gusty. Szczególnie wymagający bywają uczniowie najmłodsi i czytelnicy najstarsi, dla nich biblioteka oprócz książek, stara się o prenumeratę jak największej liczby czasopism. Obecnie jest to liczba 16 różnych pozycji czasopism, które udostępniane są na miejscu i na zewnątrz.

Nasza biblioteka stara się mimo powszechnie znanych trudności finansowych nadal sprawnie funkcjonować, pełnić ambitną rolę centrum informacji.