Urząd Gminy
w Górze Świętej Małgorzaty
99-122 Góra Św. Małgorzaty

tel. (0-24) 389-24-00
tel./fax (0-24) 389-24-01
e-mail: sekretariat@archiwum.goraswmalgorzaty.pl

?

REFERATY URZĘDU GMINY
Sekretariat Urzędu Gminy tel. (0-24) 389-24-00, 389-24-01
Referat Kadr Obsługi Rady i Ludności tel. (0-24) 389-24-02
Referat Budownictwa i Rolnictwa tel. (0-24) 389-24-05
Referat Finansowy tel. (0-24) 389-24-14
Księgowość podatkowa tel. (0-24) 389-24-15
Kasa Urzędu Gminy tel. (0-24) 389-24-07
Urząd Stanu Cywilnego tel. (0-24) 389-24-13
Ewidencja Ludności tel. (0-24) 389-24-13