Budowa  wodociągu gminnego w miejscowościach Zagaj – Orszewice .

Łączny koszt inwestycji   stanowi kwotę  około 90 000 złotych  . Na zrealizowanie powyższej inwestycji pozyskano środki z WFOŚ i GW w Łodzi w  wysokości  63 000 zł.  W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano sieć wodociągową  o łącznej długości 700 mb.  Przyłączono do sieci wodociągowej trzy nieruchomości   Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu 2011 r

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci  Moraków Kolonia 

 Dokonano przebudowy drogi gminnej nr 311518  o długości  1,5 km. Łączna wartość inwestycji  stanowi kwote około 200 000, 00 zł . Inwestycja  w całości sfinansowana  ze środków własnych gminy . W ramach zadania  dokonano utwardzenia drogi gruntowej  o szerokości 4 m , przez położenie 15 cm warstwy tłucznia. Inwestycja zakończona w kwietniu br.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góra Św. Małgorzaty

Dokonano  przebudow drogi gminnej nr 311516   o długości 400 mb , całkowita wartość inwestycji  stanowi kwotę około 48 900,00 zł . Inwestycja  w całości sfinansowana ze środków własnych gminy . W ramach zadania  dokonano  utwardzenia drogi gruntowej przez położenie 15 cm warstwy tłucznia  oraz wyrównania poboczy . Inwestycja zakończona w październiku 2011 roku.

Modernizacja drogi gminnej Chrapków – Bachorza

Dokonano  madernizacji  drogi gminnej nr 311518   o długości 450 mb , całkowita wartość inwestycji  stanowi kwotę około 65 500,00 zł .  Na zrealizowanie powyższej  inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach inwestycji  dokonano  modernizacji drogi  o szerokości 4 m , przez położenie warstwy destruktu. Inwestycja zakończona w  sierpniu 2011 r

 Remont w budynku Gimnazjum w Nowym Gaju.

Dokonano  remontu  dolnego korytarza w budynku Gimnazjum w Nowym Gaju.  Remont polegał  na wymianie podłóg i malowaniu ścian.

Koszt inwestycji – około 50 000,00 zł.

Inwestycje zrealizowano w trakcie wakacji 2011 roku.