Promocja projektu –  Przebudowa drogi gminnej nr 311515 relacji Gaj Stary-Gaj Nowy Gmina Góra św. Małgorzaty

Promocja projektu- Przebudowa drogi gminnej nr 311517 relacji Bryski – Żabokrzeki  Gmina Góra św. Małgorzaty

Promocja projektu- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty.

 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum”                                                                                                                                                                                                                     Inwestycja współfinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. – kwota przyznanej pomocy, zgodnie z umową zawartą w dniu 26.11.2009 r, w wysokości 2.794.392,00 zł.  Na zrealizowanie powyższej inwestycji pozyskano również środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 558 187,00 zł. Wkład gminy  stanowił kwotę 1 197 834,00 zł   Łączna wartość inwestycji  -4 550 413,00 zł . 

 W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano sieć kanalizacji ciśnieniowej wraz z tłoczniami przydomowymi w m. Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski o łącznej długości około 19 km . Liczba przyłączonych nieruchomości wynosi  210.   Zadanie zakończono 31.08.2011 r. 

 

                                    

 

 

 

 

 

Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Nowy Gaj –  Inwestycja  realizowana była w dwóch etapach.

Etap I” – realizowany w ramach działania 313, 322, 323  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- kwota pomocy, zgodnie z umową zawartą w dniu 02.09.2009 r, stanowiła wartość 280.671,00 zł.   W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona wraz z niezbędnym wyposażeniem, wybudowano chodniki, parking, posadzono zieleń oraz zmodernizowano budynek magazynowy. Otrzymano  dofinansowanie na kwotę : 278.091,00 zł., .

 Etap II” –w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana kwota pomocy w ramach działania , zgodnie z umowa zawartą w dniu 07.10.2010  stanowi kwotę  -407.489,00 zł. W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano boisko do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem, bieżnię lekkoatletyczną 4-torową , ławki betonowe, wybudowano chodniki, posadzono zieleń. Obiekt oddany do użytku w sierpniu br.

Łączny koszt inwestycji 1 159 032,00 zł,  w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 473 452,00 zł 

                        

 

 

 

 

 

„ Archikolegiata w Tumie 1161-2011 – wykonanie materiałów promujących obchody 850 Rocznicy Konsekracji Świątyni”

Operacja współfinansowana z środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana  kwota pomocy, zgodnie z umowa zawartą w dniu 28.04.2011 r,  w  wysokości 14.490,77 zł. Łączny koszt  zadania stanowił  kwotę 22 509,00 zł.

Celem operacji było wykonanie materiałów promujących obchody 850 Rocznicy Konsekracji Archikolegiaty  w Tumie. W ramach dofinansowania wydano album ze zdjęciami i historią Archikolegiaty w Tumie, wykonano odlewany brelok z wizerunkiem Archikolegiaty  wraz z opakowaniem kartonowym oraz opłacono usługę polegającą  na zaprojektowaniu i wydrukowaniu ulotki promującej obchody 850 rocznicy konsekracji świątyni. Zadanie zrealizowane zostałow maju 2011 roku

     

 

 

 

 

 

Montaż  kolektorów słonecznych  na budynkach  Skoły Podstawowej i  przedszkola w Górze Św.Małgorzaty oraz  Gimnazjum w Nowym Gaj. 

 Łączny koszt inwestycji  stanowi kwotę około 100 000 zł  z czego  85%  to środki pozyskane że środków unijnych w ramach projektu  ” Odnawialne Źródła Energii w gminach Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego- Etap I ” Finasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład gminy Góra Św. Małgorzaty stanowi 15% całej inwestycji