• Gmina Góra Św. Małgorzaty współfinansowała wraz z  Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i  Starostwem Powiatowym w Łęczycy  modernizację  drogi powiatowej  nr2511E  na odcinku : Kwiatkówek ,Tum o długości 1,5 km. Koszt inwestycji  :  200 000,00 zł,  z czego wkład gminy stanowił kwotę 50 000,00  zł , Urząd Marszałkowski przeznaczył  kwotę 100 000,00  zł  i Powiat Łęczycki 50 000,00 zł .  Zakres prac obejmował  położenie nowej nawierzchni asfaltowej   o grubości 4 cm oraz  utwardzenie poboczy. Inewstycja zakończona w maju 2011 roku

 

  •  Gmina partycypuje w kosztach  modernizacji drogi powiatowej nr 2513E   na odcinku  Ambrożew – Karsznice gdzie zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr  2513E  na odcinku od  miejscowości Bryski Kolonia w kierunki północnym do drogi wojewódzkiej nr 703 polegającej na poszerzeniu i utwardzeniu  drogi , położeniu nowego dywanika , utwardzeniu poboczy oraz wykopaniu rowów przydrożnych. Wkład gminy w ww inwestycje stanowi kwotę 30 000 zł